Address: Ugljara 56, Orašje, Bosna i Hercegovina

Eng
Cash back logo | Povrat PDV-a
Povrat PDV-a | Cash back logo

Procesi i rokovi

Prvi korak u refundaciji PDV je analiza mogućnosti povrata PDV na osnovu dokumentacije koju klijent dostavi. Postupak refundacije PDV-a (povrat PDV-a) podrazumijeva više različitih procedura koje podrazumijevaju: skrining i analizu postojeće dokumentacije, selekciju validnih dokumenata, direktne konzultacije s klijentom, kreiranje i podnošenje zahtjeva i dr.

Klijenti nemaju nikakve financijske niti druge troškove prema nama sve dok ne dobiju odobrenja o pozitivno riješenim zahtjevima refundacije. Da bi se izvršio povrat PDV-a neophodne su: orginalne fakture (poželjno je da glase na ime firme), potvrda lokalne porezne uprave da je firma u sistemu PDV-a, kao i druga neophodna dokumentacija koju propisuju porezne uprave država iz kojih tražimo povrat PDV-a.
BH firme mogu izvršiti refundaciju iz Austrije, Belgije, Crne Gore, Danske, Finske, Francuske, Irske, Islanda, Luksemburga, Makedonije, Malte, Monaka, Njemačke, Holandije, Norveške, Srbije, Slovenije, Švedske i V. Britanije.

Zahtjevi za povrat inozemnog PDV-a u većini država EU i Regiona EX YU se podnose najkasnije po isteku 6 mjeseci od prethodne godine. Dakle, krajnji rok za podnošenje zahtjeva po svim fakturama iz prethodne godine u većini država je, 30. juni tekuće godine. Izuzetak je Velika Britanija kod koje se fiskalna PDV godina za klijente van EU računa od 01. 07. prethodne do 30. 06. tekuće godine, a to znači da je za podnošenje zahtjeva za fakture izdane u periodu od 01. 07. prethodne godine zaključno da 30. 06. tekuće godine – krajnji rok 31. 12. tekuće godine.

Izuzetak je i Holandija kod koje je zahtjeve za povrat moguće podnijeti unazad (retroaktivno) za 5 proteklih godina.

Pojedine države omogućavaju sukcesivno podnošenje zahtjeva u toku kalendarske godine (kvartalno ili polugodišnje), a jedan manji broj država propisuje podnošenje zahtjeva isključivo po isteku kalendarske godine.

Uloga klijenta

Proces povrata ili refundacije PDV-a je vrlo jednostavan:

 • Klijent kontaktira lokalnog Cash Back partnera
 • Klijent šalje neophodnu dokumentaciju (račune i dokumente) u dogovoru sa Cash Back uredom
 • Nije potrebno poznavanje stranog jezika ili PDV-a. Za sve to brine se vaš lokalni Cash back partner
 • Lokalni Cash Back partner će vas obavijestiti kada će se vratiti PDV na vaš račun i vratiće vam originalne račune
 • Kompletan proces je transparentan i možete ga pratiti preko online platforme

Uloga Cash Back ureda

Proces povrata (refundacije) PDV-a je jednostavan i odigrava se u četiri koraka:

Skrining i analiza postojeće dokumentacije

 • Putni troškovi
 • Hotelski troškovi
 • Računi inozemnih dobavljača
 • Računi s korporativne kreditne kartice

Pronalaženje računa koji se refundiraju i validnih dokumenata

 • Pronalaženje računa koji se refundiraju vrši se na licu mjesta, čime se klijenti oslobađaju ove obaveze
 • Mi raspolažemo znanjem i iskustvom koje ubrzava kompletan proces povrata PDV-a

Proces pripreme i kontrole dokumentacije

 • Popunjavanje ovih dokumenata se može uraditi online, čime se bitno štedi vrijeme:
  • Punomoć
  • Obrasci
  • Upitnici
  • PDV potvrda
 • Cash Back specijalisti pripremaju svu dokumentaciju i dostavljaju je inozemnom poreznom organu
 • Cash Back vrši korekciju faktura u kojima nedostaje naziv preduzeća ili druge ispravke u dokumentaciji
 • Cash Back vrši ispravke pogrešno obračunatog PDV-a
 • Cash Back preko lokalnog ureda potražuje potrebnu dokumentaciju od domicilnog dobavljača, ukoliko je to potrebno

Proces povrata PDV-a

 • Refundacija novca se vrši na račun klijenta Cash Back-a
 • Novac se promptno vraća na račun klijenta Cash Back-a
 • Cash Back šalje detaljan izvještaj o vraćenom novcu
 • Cash Back vraća originalne fakture i ostala dokumenta
Refundacija PDV-a | Cash back

REFUNDACIJA PDV-A

Mi nudimo povrat ili refundaciju inozemnog PDV-a (eng. tax refund) za pravne osobe u BiH.

Refundacija PDV-a za sajmove | Cash back

REFUNDACIJA PDV-A ZA SAJMOVE

Vratite novac koji ulažete. Mi nudimo povrat inozemnog PDV-a za firme koje sudjeluju na međunarodnim sajmovima u svijetu.

Refundacija PDV-a za hotelski smještaj | Cash back

REFUNDACIJA PDV-A ZA HOTELSKI SMJEŠTAJ

Platili ste smještaj u inozemstvu preko firme? Pozovite nas i vratite svoj novac kroz povrat PDV-a.

Refundacija PDV-a za putovanja | Cash back

REFUNDACIJA PDV-A ZA PUTOVANJA

Putujete po svijetu i ne znate da li možete da vratite bar dio novca koji trošite? Mi smo tu da za vas vratimo novac kroz povrat PDV-a.

Refundacija PDV-a | Cash back

REFUNDACIJA PDV-A ZA TRANSPORT

Mi vraćamo vaš novac za transport (gorivo i cestarina za međunarodni transport robe i putnika) kroz povrat PDV-a.

Refundacija PDV-a | Cash back

REFUNDACIJA PDV-A ZA OBUKE, SIMPOZIJE I KONGRESE

Bili ste na obuci, simpoziju ili kongresu u inozemstvu i želite da vratite uloženi novac? Pozovite nas i ostvarite povrat PDV-a.

Povrat PDV-a | IMO Junior d.o.o. Orašje

Imo junior d.o.o. Orašje je ekskluzivni i generalni zastupnik švicarske kompanije Cash Back (www.unitedcashback.com) za tržište BiH.

Ova švicarska kompanija se preko 20 godina isključivo bavi refundacijom inozemnog PDV-a (tax refund) za pravne osobe i ima urede u 38 država svijeta.

Naša firma je specijalizirana za usluge refundacije (povrata) PDV-a iz inozemstva, za firme iz BiH na ime troškova usluga načinjenih u inozemstvu.

Zašto da odaberete nas?

Zato što usluge refundacije inozemnog poreza (PDV-a, eng. VAT RECLAIM) za pravne osobe iz BiH obavljamo po istim standardima kao što se ova usluga pruža u Njemačkoj, Francuskoj ili bilo kojoj drugoj državi EU.

Mreža Cash Back-a kojoj pripada i ured u Orašju posjeduje međunarodni certifikat IVA, a to je najviši evropski međunarodni standard za ovu vrstu usluga.

Povrat PDV-a | Tko su naši klijenti

Klijenti u našoj mreži su kompanije sa najpoznatijim robnim markama i brendovima.

U našoj mreži 40% klijenata je duže od 5 godina.

Pozovite naš lokalni ured i postanite naš klijent.

Budimo u kontaktu