Address: Ugljara 56, Orašje, Bosna i Hercegovina

Eng

PROCES POVRATA INOSTRANOG PDV-A

Prvi korak u povratu PDV-a je analiza mogućnosti povrata PDV-a na osnovu dokumentacije koju je dostavio klijent. Postupak povrata PDV-a (povraćaj PDV-a) uključuje nekoliko različitih postupaka, kojipodrazumevaju: pregled i analizu postojeće dokumentacije, odabir važećih dokumenata, direktne konsultacije s klijentom, kreiranje i podnošenje zahtjeva itd.

Klijenti ne snose financijske ili druge troškove prema nama dok ne dobiju odobrenje za pozitivno riješene zahtjeve za povratom novca. Da bi se izvršio povrat PDV-a, potrebna su sljedeća dokumenta:originalni računi (po mogućnosti na ime kompanije), potvrda lokalne porezne uprave da je kompanija u sistemu PDV-a, kao i drugi potrebni dokumenti koje propisuju porezne uprave zemalja od kojih tražimo povrat PDV.

Bosanskohercegovačke firme mogu izvršiti povrat PDV-a iz sljedećih država: Austrije, Belgije, Crne Gore, Danske, Finske, Francuske, Irske, Islanda, Luksemburga, Makedonije, Malte, Monaka, Njemačke, Holandije, Norveške, Srbije, Slovačke, Švedske i V. Britanije.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POVRAĆAJ STRNOG PDV-a

Zahtjevi za povrat stranog PDV-a u većini zemalja EU i regije EX YU podnose se najkasnije 6 mjeseci nakon isteka prethodne godine. Stoga je u većini zemalja krajnji rok za podnošenje zahtjeva za sve račune iz prethodne godine 30. juni tekuće godine.

Izuzetak je Holandija, u kojoj je moguće podneti zahtjeve za povraćaj sredstava retroaktivno za posljednjih 5 godina.

Neke zemlje dozvoljavaju uzastopno podnošenje prijava tokom kalendarske godine (tromjesečno ili polugodišnje), a manji broj zemalja propisuje podnošenje prijava tek nakon kraja kalendarske godine.

Refundacija PDV-a | Cash back

REFUNDACIJA PDV-A ZA TRANSPORT

Mi vraćamo vaš novac za transport (gorivo i cestarina za međunarodni transport robe i putnika) kroz povrat PDV-a.

Refundacija PDV-a | Cash back

REFUNDACIJA PDV-A

Mi nudimo povrat ili refundaciju inozemnog PDV-a (eng. tax refund) za pravne osobe u BiH.

Refundacija PDV-a za sajmove | Cash back

REFUNDACIJA PDV-A ZA SAJMOVE

Vratite novac koji ulažete. Mi nudimo povrat inozemnog PDV-a za firme koje sudjeluju na međunarodnim sajmovima u svijetu.

Refundacija PDV-a za hotelski smještaj | Cash back

REFUNDACIJA PDV-A ZA HOTELSKI SMJEŠTAJ

Platili ste smještaj u inozemstvu preko firme? Pozovite nas i vratite svoj novac kroz povrat PDV-a.

Refundacija PDV-a za putovanja | Cash back

REFUNDACIJA PDV-A ZA PUTOVANJA

Putujete po svijetu i ne znate da li možete da vratite bar dio novca koji trošite? Mi smo tu da za vas vratimo novac kroz povrat PDV-a.

Refundacija PDV-a | Cash back

REFUNDACIJA PDV-A ZA OBUKE, SIMPOZIJE I KONGRESE

Bili ste na obuci, simpoziju ili kongresu u inozemstvu i želite da vratite uloženi novac? Pozovite nas i ostvarite povrat PDV-a.